[{"haber_photo":"","title":"STK BA\u015eKANLARINDAN, \u0130L BA\u015eKANI ALTINSOY\u2019A Z\u0130YARET","entry_date":"\u015eubat 06, 2018 - 1:45:00","haber_content":"

Aksaray’da faaliyet g\u00f6steren Tar\u0131m ve Ziraat ile ilgili Sivil Toplum Kurulu\u015flar\u0131n\u0131n(STK) Ba\u015fkanlar\u0131, Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Alt\u0131nsoy\u2019u makam\u0131nda ziyaret ettiler.<\/p>

Aralar\u0131nda Ticaret Borsas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hamit \u00d6zk\u00f6k, Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Emin Ko\u00e7ak, Dam\u0131zl\u0131k Koyun Ke\u00e7i Yeti\u015ftiricileri Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Akt\u00fcrk, Dam\u0131zl\u0131k S\u0131\u011f\u0131r Yeti\u015ftiriciler Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Bekir Kayan, Veteriner Hekimler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u00d6nder Y\u0131ld\u0131z, S\u00fct \u00dcreticileri Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Esat Zengin, Ziraat M\u00fchendisleri Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Serkan Koray Zeybek ve Sa\u011f Sahil Sulama Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eahin\u2019in de bulundu\u011fu Oda Ba\u015fkanlar\u0131 ve Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyelerinden olu\u015fan heyet, \u0130l Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Alt\u0131nsoy\u2019u makam\u0131nda ziyaret ettiler.<\/p>

Yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi veren sivil toplum kurulu\u015fu ba\u015fkanlar\u0131, \u00fcyelerinin ya\u015fad\u0131klar\u0131 sorunlar\u0131, talepleri de dile getirerek \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc yolunda \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Alt\u0131nsoy\u2019dan destek istediler.<\/p>

Sivil toplum kurulu\u015flar\u0131na \u00e7ok \u00f6nem verdiklerini dile getiren Ba\u015fkan Alt\u0131nsoy, “Parti \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan vakit bulduk\u00e7a s\u0131k s\u0131k STK’larla bir araya geliyoruz. \u00d6zellikle Milletvekillerimizle STK ziyaretleri programlar\u0131na kat\u0131l\u0131p onlar\u0131 kendi yerlerinde ziyaret ediyor, varsa s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm yollar\u0131n\u0131 birlikte ar\u0131yoruz. STK’lar\u0131m\u0131zla birlik ve beraberlik i\u00e7inde koordineli \u00e7al\u0131\u015fmaya \u00f6zen g\u00f6steriyoruz.” dedi.\u200b<\/p>","haber_excerpt":"Aksaray'da faaliyet g\u00f6steren Tar\u0131m ve Ziraat ile ilgili Sivil Toplum Kurulu\u015flar\u0131n\u0131n(STK) Ba\u015fkanlar\u0131, Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Alt\u0131nsoy\u2019u makam\u0131nda ziyaret ettiler.","prev_link":"http://www.akpartiaksaray.org.tr\/tr\/haber\/ak-genclik-kongreye-gidiyor\/35924","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-5.-olagan-il-kadin-kollari-kongresi-sayin-cevdet-yilmazin-katilimi\/35891\/68","haber_url":"http://www.akpartiaksaray.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-5.-olagan-il-kadin-kollari-kongresi-sayin-cevdet-yilmazin-katilimi\/35891"}]