Aksaray’a son 14 yılda 158,5 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Aksaray’a son 14 yılda 158,5 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

 

 

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

 • 1 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
 • 2 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • 1 adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım
 • 2 adet Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım
 • 7 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • 14 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
 • 11 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
 • 4 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım
 • 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • 1 adet PCB Arındırma
 • 1 adet Tanker Temizleme
 • 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisini şehre kazandırdık.

 

Ayrıca Aksaray ilinde 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi hizmet vermektedir.

 

 

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Aksaray’da 2003 yılında yalnızca 1 adet olan atık su arıtma tesisini 9’a çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan nüfus 61.506 kişidir.

 

Aksaray’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 1

2016 9

 

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Aksaray için 11,2 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Aksaray’da belediyelere 38 adet çöp toplama aracı hibe ettik.

 

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Aksaray İlinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Aksaray İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Kükürtdioksit emisyonlarında son iki yılda %50, partikül madde emisyonlarında ise %6 azalma sağladık.

 

TABİAT VARLIKLARINI KORUYORUZ

Tabiat varlıklarını korumak için çevre, turizm ve şehirleşme sektörlerinde toplam 41 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

 

KİMLİKLİ ŞEHİRLER   GÜVENLİ YAŞAM    KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda; Aksaray ili Merkez ilçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanın toplam büyüklüğü 25,9 hektar, toplam nüfusu 850 kişi, toplam bina sayısı 203 adet, toplam birim sayısı yaklaşık 203’tür. Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Aksaray İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca; 519 binada 953 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 589 adedi yıkılmıştır.

Aksaray İline sadece kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1,4 milyon TL kaynak ayırdık.